Zalety korzystania z Forbrain® poparte dowodami naukowymi.

Wykazano, że korzystanie ze słuchawek Forbrain® przynosi pozytywne rezultaty w wielu dziedzinach, włączając w to przetwarzanie słuchowe, czytanie, rozumienie, uwagę, mowę i komunikację.

Wpływ na jakość głosu

Jakość głosu i zmęczenie głosowe

Jakość głosu i zmęczenie głosowe

Research icon Nudelman et al. Reducing Vocal Fatigue with Bone Conduction Devices: Comparing Forbrain and Sidetone Amplification. (Zmniejszenie zmęczenia głosowego dzięki urządzeniom z przewodnictwem kostnym: Porównanie wzmocnienia Forbrain i wzmocnieniem tonów bocznych). Publikacja: Journal of Speech, Language, and Hearing Research • ePub Ahead of Issue • 1-18 • Październik 2023 r.

Peer reviewed icon Polski

Fobrain to potencjalne narzędzie prewencyjne, które może zmniejszyć zmęczenie głosu i poprawić jego produkcję.

Read more button polski

Jakość głosu

Jakość głosu

Research icon Escera et al. The Potential Effect of Forbrain® as an Altered Auditory Feedback Device. (Potencjalne efekty stosowania słuchawek Forbrain® jako urządzenia zmieniającego feedback słuchowy.) Publikacja: Journal of Speech, Language, and Hearing Research • Vol. 61 • 801–810 • April 2018

Peer reviewed icon Polski

Zastosowana w słuchawkach Forbrain technologia typu AAF (Altered Auditory Feedback, zmieniająca feedback słuchowy) ma potencjał zmiany jakości głosu u osób bez zaburzeń mowy, podczas mówienia w sposób naturalny. Urządzenie modyfikuje spektrum częstotliwości głosu użytkownika, wpływając na parametry związane z jakością głosu.

PL_Escera et al. graph

Read more button polski

Jąkanie (przypadek osoby dorosłej)

Jąkanie (przypadek osoby dorosłej)

Research icon Escera et al. The potential use of Forbrain® in stuttering: A single-case study. (Potencjalne zastosowanie słuchawek Forbrain® w jąkaniu – studium pojedynczego przypadku) Publikacja: Anuario de Psicología, Volume 48, Issue 2, 2018, str. 51-58

Peer reviewed icon Polski

Zastosowana w słuchawkach Forbrain technologia typu AAF (Altered Auditory Feedback, zmieniająca feedback słuchowy) ma potencjał oddziaływania na jakość głosu i płynność mowy u osób z utrzymującym się jąkaniem rozwojowym. Urządzenie modyfikuje parametry akustyczne związane z jakością głosu, co sugeruje możliwość zastosowania go w poprawie płynności mowy.

Read more button polski

Wpływ na umiejętność i procesy czytania

Umiejętność czytania (uczniowie z trudnościami w czytaniu)

Umiejętność czytania (uczniowie z trudnościami w czytaniu)

Research icon Torabi et al. The effect of sound therapy on reading skills of students with reading difficulties. (Wpływ terapii dźwiękowej na umiejętność czytania w przypadku uczniów z trudnościami w czytaniu.) Publikacja: Journal of Garmian University Vol.5, No.3 (July, 2018)

Peer reviewed icon Polski

Terapia dźwiękowa z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego Forbrain® może być skutecznym sposobem na poprawę umiejętności czytania u uczniów z trudnościami w tej dziedzinie. Terapia poprawia rozróżnianie dźwięków i przetwarzanie słuchowe, ostatecznie prowadząc do poprawy umiejętności czytania.

PL_Torabi et al. graph

Read more button polski

Umiejętność czytania (uczniowie)

Umiejętność czytania (uczniowie)

Research icon Forbrain® improves reading speed and comprehension. (Forbrain® zwiększa szybkość czytania i poprawia rozumienie.) Publikacja: Mediterrani de La Ampolla School (in Tarragona)

U pacjentów z dysleksją słuchawki Forbrain® w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami wykazują obiecujące wyniki w zakresie dokładności i szybkości czytania, pamięci roboczej i werbalnej pamięci krótkotrwałej. Efekt łącznego stosowania ćwiczeń i słuchawek może zapoczątkować nowe strategie pracy nad rozumieniem tekstu pisanego w dysleksji.

PL_Mediterrani de La Ampolla School graph

Read more button polski

Procesy związane z czytaniem

Procesy związane z czytaniem

Research icon Guerrero. Effect of the Use of Forbrain® in the Reading Processes (2015). (Wpływ korzystania ze słuchawek Forbrain® na procesy związane z czytaniem.) Publikacja: International University of La Rioja (Spain). Praca badawcza.

Forbrain® wzmacnia związek między literami i odpowiadającymi im dźwiękami, wspomagając czytanie ze zrozumieniem i uczenie się, z opanowaniem różnych elementów języka.  Stosowanie słuchawek Forbrain® potencjalnie prowadzi do poprawy aspektów fonologicznych czytania.

Read more button polski

Dysleksja

Dysleksja

Research icon Lucas. Effects of Speech and Audiophonic Loop Training through the Forbrain® Headset on Reading Accuracy and Speed, as well as Working Memory and Verbal Short-Term Memory in Dyslexic Patients: A Multiple Case Study (2022). (Wpływ treningu mowy i pętli słuchowo-głosowej z wykorzystaniem słuchawek Forbrain® na dokładność i szybkość czytania, a także na pamięć roboczą i werbalną pamięć krótkotrwałą u pacjentów z dysleksją. Wielokrotne studium przypadku.) Publikacja: Praca badawcza.

U pacjentów z dysleksją słuchawki Forbrain® w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami wykazują obiecujące wyniki w zakresie dokładności i szybkości czytania, pamięci roboczej i werbalnej pamięci krótkotrwałej. Efekt łącznego stosowania ćwiczeń i słuchawek może zapoczątkować nowe strategie pracy nad rozumieniem tekstu pisanego w dysleksji.

Read more button polski

Wpływ na zdolności słuchowe

Zdolności słuchowe

Zdolności słuchowe

Research icon Mourid et al. The effectiveness of the auditory technique (Forbrain®) in the development of auditory perception. (Skuteczność techniki słuchowej w postaci stosowania słuchawek Forbrain® w rozwoju percepcji słuchowej.) Publikacja: Al-Araqa Foundation for Culture and Development

Forbrain® to technika słuchowa, która poprawia percepcję słuchową uczniów, co skutkuje lepszymi zdolnościami słuchowymi. Praca ze słuchawkami Forbrain® może mieć znaczenie dla działań edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości fonologicznej, dykcji, płynności wypowiedzi i uwagi.

Read more button polski

Wpływ na zaburzenia funkcji poznawczych (uwaga, pamięć i język)

Zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia funkcji poznawczych

Research icon Shuxing et al. Nursing Effect of Forbrain® Brain Cognitive Training on Cognitive Dysfunction among Patients with Stroke. (Pielęgnacyjny wpływ treningu poznawczego mózgu z użyciem słuchawek Forbrain® na zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu.) Publikacja: Medicine and Philosophy, June 2017, Vol. 38, No. 6B, Total No. 575

Research icon Jinju et al. Speech-auditory feedback training on cognitive dysfunctions in stroke patients. (Trening w dziedzinie feedbacku słuchowo-głosowego w zaburzeniach funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu.) Publikacja: Chinese Journal of Behavioral Medicine and Brain Science, June 2017, Vol.26, No.6

Research icon Jinju et al. Effect of Speech-Auditory Feedback Training on cognitive dysfunctions in stroke patients. (Oddziaływanie treningu w dziedzinie feedbacku słuchowo-głosowego w zaburzeniach funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu.) Publikacja: Shandong Medical Journal, 2017, Vol. 57, Iss. 26

Research icon Ping et al. Observation on Effects of Speech Auditory Feedback Training in Patients with PSCI. (Obserwacja efektów treningu w dziedzinie feedbacku słuchowo-głosowego u pacjentów z poudarowymi zaburzeniami poznawczymi.) Publikacja: Journal of Rare and Uncommon Diseases, Dec. 2018, Vol.25, No.6, Total No.131

Research icon Usmanova et al. Innovative Forbrain® Therapy for Cognitive Disorders in Patients with Chronic Cerebral Ischemia. (Innowacyjna terapia z zastosowaniem słuchawek Forbrain® w zaburzeniach poznawczych u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem mózgu.) Publikacja: Journal of Neurology and Neurosurgery Research Volume 1, Issue 4, 2020

Peer reviewed icon Polski

Badania wskazują, że trening poznawczy mózgu Forbrain®, zwłaszcza w wersji standardowej, może skutecznie poprawić funkcje poznawcze, takie jak uwaga, pamięć i język, u pacjentów  z zaburzeniami funkcji poznawczych po udarze mózgu.

Trening stymuluje obszary mózgu odpowiedzialne za funkcje poznawcze, prowadząc do powstania nowych dróg nerwowych i rehabilitacji poznawczej.

Terapia z zastosowaniem słuchawek Forbrain®, w połączeniu ze standardowym leczeniem, wykazuje obiecujące działanie w zmniejszaniu zaburzeń poznawczych i poprawie samopoczucia psycho-emocjonalnego u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem mózgu.

PL_Jinju et al. graph

Read more button polski

Wyjątkowa technologia

Mikrofon o wysokiej czułości

Gdy mówisz do mikrofonu o wysokiej czułości, on odbiera fale dźwiękowe Twojego głosu i wysyła ten sygnał do filtra dynamicznego w celu przetworzenia.

Filtr dynamiczny

Aby przekazać Twój skorygowany głos, opatentowany przez nas filtr wzmacnia dźwięki o wysokiej częstotliwości, a łagodzi dźwięki niskie, odcinając również odgłosy otoczenia.

Przetworniki przewodnictwa kostnego

Dźwięk jest przekazywany przez kości skroniowe. Przewodnictwo kostne przekazuje komunikat dźwiękowy do mózgu 10 razy szybciej niż przewodnictwo powietrzne (które przekazuje dźwięk przez przewody słuchowe).

Forbrain© z bliska

Filtr dynamicznyPrzetwarza głos i przekazuje jego skorygowaną wersję

Przetworniki przewodnictwa kostnegoWzmacniają przekazywanie dźwięków przez kości skroniowe

Mikrofon użytkownikaMikrofon odbiera fale dźwiękowe głosu użytkownika

Gniazdo jackPrzydatne do słuchania nagranych szkoleń lub lekcji online

Dodatkowy mikrofonSłuży do ćwiczeń z udziałem rodzica, pedagoga lub terapeuty

Filtr dynamicznyPrzetwarza głos i przekazuje jego skorygowaną wersję

Przetworniki przewodnictwa kostnegoWzmacniają przekazywanie dźwięków przez kości skroniowe

Mikrofon użytkownikaMikrofon odbiera fale dźwiękowe głosu użytkownika

Gniazdo jackPrzydatne do słuchania nagranych szkoleń lub lekcji online

Dodatkowy mikrofonSłuży do ćwiczeń z udziałem rodzica, pedagoga lub terapeuty

Forbrain – wyniki badań naukowych

Badania oraz naukowa ocena słuchawek Forbrain stanowią podstawę wszystkich naszych działań.
Tutaj zapoznasz się z najnowszymi publikacjami naukowymi.
Obecnie blog jest dostępny tylko w języku angielskim

All blog posts
Neural mechanisms underlying Forbrain® effects: a res…

Read more
Forbrain®’ effects on the reading speed and compreh…

Read more
Study of Speech Fluency, Memory and Attention with For…

Read more