30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarantujemy 30 dni na zwrot słuchawek Forbrain®. Jeżeli z dowolnego powodu chcieliby Państwo zwrócić słuchawki prosimy o wiadomość w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia Państwu przesyłki – otrzymacie wówczas Państwo zwrot całej zapłaconej kwoty. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu prosimy o wypełnienie poniższego formularza 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

2-letnia ograniczona gwarancja

Na urządzenie Forbrain® obowiązuje 2-letnia ograniczona gwarancja, która obejmuje normalne użytkowanie przez pierwszego użytkownika lub nabywcę produktu. Sound for Life Ltd gwarantuje pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, że urządzenie Forbrain® będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Jeżeli w czasie użytkowania produktu ujawni się jakakolwiek niezgodność z gwarancją, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez wodę, ogień, nadmierne ciepło lub zimno, ingerencję w produkt, nieprawidłową obsługę, niedbałe obchodzenie się z produktem lub jego niewłaściwe użytkowanie, Sound for Life Ltd skoryguje tę niezgodność w ramach naprawy lub wymiany, po wcześniejszym niezwłocznym pisemnym powiadomieniu i zwrocie wadliwych produktów lub części przez Klienta.

Formularz zwrotu towaru (30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy):

Jeżeli słuchawki Forbrain® nie spełniają Państwa oczekiwań i chcieliby Państwo uzyskać zwrot pieniędzy, prosimy o odesłanie słuchawek oraz wypełnienie poniższego formularza. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie do 30 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.Formularz naprawy słuchawek Forbrain® (2-letnia gwarancja):

Jeżeli słuchawki Forbrain® przestały nagle działać i chcieliby Państwo je zwrócić, aby otrzymać nowe słuchawki, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.