Pierwsze kroki ze słuchawkami Forbrain®

Przeczytaj nasze porady dotyczące używania słuchawek Forbrain® i maksymalizuj efekty, dzięki skonkretyzowanym zaleceniom wiekowym.

Poznaj słuchawki Forbrain®

Jak używać?

Jak używać?

W celu rozpoczęcia pracy ze słuchawkami Forbrain® wystarczy je założyć i mówić do mikrofonu normalnym głosem, jak podczas rozmowy z inną osobą. Nie trzeba w żaden sposób dopasowywać słuchawek, ponieważ są dostosowane do każdego wieku i rozmiaru głowy.

Gdy już oswoisz się z doznaniami towarzyszącymi stosowaniu słuchawek możesz zacząć je stosować podczas codziennych zajęć wymagających mówienia. Im więcej ćwiczysz ze słuchawkami Forbrain®, tym lepiej pracuje Twój mózg — a wszystko to dzięki mocy Twojego własnego głosu.

W razie potrzeby druga osoba może Cię instruować, mówiąc do dodatkowego mikrofonu. Możesz również podłączyć słuchawki do urządzenia, aby ćwiczyć z nagraniami lub online.

Jak założyć słuchawki?

1
Włącz słuchawki, wciskając przycisk ON/OFF.
2
Pałąk słuchawek umieść z tyłu głowy, nad karkiem.
3
Słuchawki powinny przylegać do kości skroniowej przed uszami.
4
Mikrofon ustaw w odległości 3 cm od ust.

Zalecenia wiekowe w zakresie używania Forbrain®

Dla dorosłych i młodzieży

 1. Wybierz miejsce, w którym będziesz ćwiczyć w komfortowych warunkach – możesz siedzieć lub chodzić.
 2. Sprawdź, czy słuchawki Forbrain® dobrze przylegają do kości skroniowych.
 3. Nie ćwicz, gdy jesteś w podróży, a w czasie ćwiczeń nie żuj gumy i nie jedz.

Dla dzieci

 1. Najpierw załóż słuchawki Forbrain® sobie, żeby dziecko widziało, jak zakładać, aby ćwiczyć w domu, podczas terapii lub zajęć.
 2. Daj dziecku ulubioną zabawkę lub przedmiot, żeby miało zajęte ręce, gdy będziesz mu zakładać słuchawki.
 3. Dziecko może udawać, że jest śpiewakiem lub pilotem, dzięki czemu bardziej zaangażuje się w ćwiczenia.

Jak zacząć trening mózgu?

Forbrain® dla uczniów

Czytanie

Czytaj lub powtarzaj głośno tekst z podręczników, literuj trudne wyrazy, deklamuj wiersze – poprawia to rozumienie tekstu, wymowę i pewność wypowiedzi.

Zadania domowe

Szybciej odrobisz zadania, korzystając jednocześnie ze słuchawek Forbrain®. Czytaj głośno, żeby łatwiej zrozumieć nowe pojęcia, zapamiętać pisownię i nowe słówka podczas nauki języków obcych itp.

Komunikacja

Używaj słuchawek Forbrain® podczas rozmowy z rodzicami i rodzeństwem – takie ćwiczenia dadzą Ci większą pewność siebie podczas wypowiedzi w trakcie lekcji.

Zapamiętywanie

Powtarzanie informacji z użyciem słuchawek Forbrain® pomaga zapamiętywać tabliczkę mnożenia, pisownię wyrazów, wzory matematyczne oraz inne informacje trudne do przyswojenia.

Występy

Ćwicz śpiew i role teatralne ze słuchawkami Forbrain®, które dadzą Ci większą świadomość wymowy, a także wysokości i barwy dźwięku.

Dzieci od trzeciego roku życia mogą korzystać ze słuchawek Forbrain® do 20 minut dziennie. Konsekwentne, regularne używanie słuchawek pomoże im osiągać lepsze wyniki.

Forbrain® dla studentów

Nauka

Korzystaj ze słuchawek Forbrain®, gdy uczysz się nowych pojęć lub przygotowujesz do kolokwiów i egzaminów. Powtarzaj materiał z zajęć na głos i mów tak, jak podczas przemawiania do publiczności.

Mówienie

Pracuj nad tempem wypowiedzi, wymową i pewnością siebie przed prezentacją lub rozmową o pracę. Możesz również pracować nad płynnością wypowiedzi w języku obcym, czytając fragment tekstu i próbując go powtórzyć na głos z pamięci.

Występy

Doskonal swoje umiejętności w zajęciach niezwiązanych z nauką, jak śpiew, teatr i debaty. W czasie prób używaj słuchawek Forbrain®, gdy czytasz tekst lub śpiewasz.

Dla uzyskania optymalnych wyników zalecamy codzienne ćwiczenia z wykorzystaniem słuchawek Forbrain®. W przypadku zadań wymagających intensywnego skupienia lub w razie pilnych terminów, można ćwiczyć przez 30 minut do trzech razy dziennie (jeżeli taki czas ćwiczeń jest komfortowy).

Forbrain® dla osób pracujących zawodowo

Pracownicy firm

Zakładaj słuchawki Forbrain®, gdy mówisz – w Twoim głosie będzie więcej energii. Będziesz brzmieć bardziej przekonująco i przyciągniesz uwagę słuchaczy. Użyj słuchawek Forbrain® przed ważną prezentacją lub wystąpieniem, aby przećwiczyć płynność wypowiedzi, wymowę i pewność siebie. Próbuj czytać teksty na głos, żeby pracować nad jakością mowy i zwiększyć zdolność zapamiętywania.

Artyści sceniczni

Przed przesłuchaniami lub próbami korzystaj ze słuchawek Forbrain® podczas czytania nut a vista, pracy nad wymową, dykcją i barwą głosu. Śpiewacy powinni śpiewać zarówno słowa, jak dźwięki i skupiać się na swoim głosie przy poszczególnych składowych harmonicznych.

Nauka języków obcych

Czytaj na głos swoje notatki z lekcji. Następnie podejmij wyzwanie – przeczytaj na głos fragment tekstu i spróbuj go powtórzyć z pamięci, w celu pracy nad płynnością wypowiedzi.

Zalecamy konsekwentne wykonywanie ćwiczeń ze słuchawkami Forbrain® codziennie, przez 30 minut na sesję.

Forbrain® dla osób starszych

Interakcje społeczne

Rozmawiaj z innymi twarzą w twarz lub podczas połączeń wideo, zarówno podczas spotkań jeden na jeden, jak i w większym gronie. Twój głos będzie bardziej wyraźny i pełen energii, poprawią się też Twoje kontakty z rodziną i przyjaciółmi.

Rekreacja

Mówienie do innych, gdy używasz jednocześnie słuchawek Forbrain®, poprawia uwagę i pamięć. Wypróbuj to, a zauważysz poprawę koncentracji, a także wyników w rozwiązywaniu sudoku, grze w szachy i grach językowych, takich jak scrabble.

Czytanie

Czytaj na głos poranną gazetę, książkę lub ulubione wiersze. Słuchawki Forbrain® pozwalają utrzymać aktywność i bystrość umysłu.

Śpiew

Śpiewaj solo lub w chórze. Forbrain® stabilizuje głos i poprawia zdolności poznawcze oraz pamięć.

Rehabilitacja po udarze

Powrót do zdrowia po udarze często trwa długo i wymaga codziennych wysiłków. Forbrain® jest uzupełnieniem terapii – oddziałuje na plastyczność mózgu w celu poprawy mowy i koncentracji uwagi. Przed użyciem słuchawek Forbrain® warto się skonsultować ze specjalistą.

Zalecamy codzienne używanie słuchawek Forbrain® podczas regularnych ćwiczeń, do 20 minut na sesję. Jeżeli nie czujesz dyskomfortu, ćwicz dwa razy dziennie.

Forbrain® a specjalne potrzeby edukacyjne

Zaburzenia mowy i języka

Na przykład – opóźnienie w rozwoju mowy i języka, apraksja, zaburzenia mowy i głosu oraz zaburzenia językowe. Słuchawki Forbrain® zwiększają świadomość wydawanych dźwięków, dzięki czemu łatwiej jest skorygować sposób mówienia.

Więcej informacji
Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Forbrain® pomaga korygować przetwarzanie informacji zmysłowych i słuchowych oraz zwiększa umiejętność uważnego słuchania.

Więcej informacji
Zaburzenia uwagi

Na przykład ADD i ADHD. Słuchawki Forbrain® mogą być używane podczas zajęć, w trakcie których dziecku trudno jest się skupić, ponieważ dają efekt ugruntowania (ang. grounding), który pomaga skoncentrować się na wykonywanym zadaniu.

Więcej informacji
Trudności w uczeniu się

Na przykład dysleksja, trudności z czytaniem lub zapamiętywaniem. Forbrain® wspiera pamięć w zakresie poprawnej pisowni słów, literowania oraz uczenia się nowych słów, co często owocuje większą płynnością w czytaniu.

Więcej informacji
Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Na przykład autyzm lub zespół Aspergera. Forbrain® może zwiększać poziom koncentracji i energii oraz regulacji nastroju, a ponadto wpływać na wyraźność mowy, co przekłada się na interakcje społeczne.

Więcej informacji
Rehabilitacja po udarze i urazach mózgu

Słuchawki Forbrain® mogą pomóc w szybszym powrocie do zdrowia. Forbrain® wykorzystuje plastyczność mózgu, przyczyniając się tym samym do poprawy mowy i uwagi.

Dzieci od trzeciego roku życia mogą używać słuchawek Forbrain® przez 15 minut dziennie. Ćwiczenia warto kontynuować przez 6-8 tygodni, a następnie zrobić miesięczną przerwę w celu skontrolowania optymalnych wyników. Cykl można wielokrotnie powtarzać, w zależności od potrzeby. Ważne: Proszę skonsultować się z terapeutą dziecka, ponieważ może on zalecić inny czas ćwiczeń i program, dostosowany do potrzeb dziecka.

Forbrain® dla specjalistów i terapeutów

Logopedzi

Forbrain® może stanowić wsparcie oferowanych przez Państwa programów lub planów terapii w zakresie szeregu problemów dotyczących mowy lub języka. Słuchawki sprzyjają formułowaniu płynniejszych wypowiedzi i stymulują autoekspresję.

Terapeuci zajęciowi

Zastosowanie słuchawek Forbrain® pozwoli Państwu zapewnić holistyczne podejście do klienta. Umożliwi także skuteczne wchodzenie w interakcje z podopiecznymi i przekazywanie im wskazówek podczas terapii w celu uzyskania lepszych wyników.

Nauczyciele edukacji specjalnej

Słuchawki Forbrain® mogą pomóc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w lepszym skupianiu się i korzystaniu z lekcji oraz w poprawie relacji z otoczeniem.

Specjaliści w dziedzinie ADHD

Słuchawki Forbrain® pomagają osobom z ADHD rozwijać umiejętność skupiania się w sposób naturalny i nieinwazyjny. Forbrain® umożliwia takim osobom rozwijanie umiejętności w sposób komfortowy.

Psycholodzy

Głos i regulacja emocji są ze sobą powiązane. W trakcie terapii wspomaganej Forbrain® klienci lepiej wyrażają swoje uczucia i potrzeby, a także łatwiej nawiązują relacje z otoczeniem. Zwiększa się również ich poziom energii i pewności siebie.

Trenerzy/coache

Słuchawki Forbrain® umożliwiają osiągnięcie lepszych wyników treningów śpiewu, mowy, języka, zmiany zachowań i coachingu korporacyjnego.

Po zapoznaniu klienta z Forbrain® należy zalecić dzienne ćwiczenia przez maksymalnie 20 minut podczas każdej sesji. W przypadku ćwiczeń w domu, najlepiej zacząć od 10 minut każdego dnia, a następnie wydłużać ten czas. Zalecamy systematyczne ćwiczenia przez 6-8 tygodni, a następnie miesięczną przerwę oraz powtórzenie cyklu, co pozwoli uzyskać optymalne wyniki. Uwaga: Można dostosowywać czas ćwiczeń oraz program do indywidualnych potrzeb klientów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Efekt pierwszego użycia słuchawek Forbrain® zawsze jest zaskakujący! Usłyszysz swój własny głos, ale będzie on brzmiał inaczej, jakby był modulowany. Porównaj dźwięk w dwóch krótkich nagraniach poniżej. Kiedy założysz słuchawki i będziesz słyszeć swój głos, zauważysz subtelną zmianę dźwięku.

Słuchawki Forbrain® są proste w użyciu — możesz mówić, śpiewać, czytać na głos lub rozmawiać. Niemniej jednak nie udostępniamy konkretnych ćwiczeń, ponieważ powinny być one indywidualnie dostosowane do wieku, potrzeb i umiejętności. Niektórzy terapeuci udostępnili ćwiczenia, których używają podczas terapii – można je znaleźć tutaj.

Słuchawki Forbrain® to urządzenie do nieinwazyjnej, bezbolesnej stymulacji sensorycznej. Jak w przypadku każdej stymulacji, używanie słuchawek Forbrain® może pobudzać i być męczące. W związku z tym słuchawki nie są zalecane w przypadku:

 • Dzieci poniżej trzeciego roku życia
 • Osób z chorobą Parkinsona
 • Osób z 80% niedosłuchem w obojgu uszach
 • Osób z implantem ślimakowym
 • Osób z padaczką (z wyjątkiem, gdy specjalista zaleci korzystanie ze słuchawek Forbrain®)

Tak, ponieważ na tym polega działanie filtra dynamicznego, który umożliwia przekazywanie niektórych dźwięków Twojego głosu. Zależnie od wrażliwości słuchowej użytkownika, może to stwarzać wrażenie, że urządzenie nieustannie się wyłącza i włącza.

Nie, ale zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały zarówno na małą, jak i na dużą głowę. Żeby wygodnie korzystać ze słuchawek Forbrain®, załóż je i dopasuj w okolicy uszu oraz odpowiednio ustaw mikrofon naprzeciwko ust. Nie przejmuj się tym, że pałąk nie jest dokładnie dociśnięty do tyłu głowy, ponieważ nie wpływa to na wygodę ani na skuteczność korzystania z urządzenia.

Nie, słuchawki Forbrain® działają bezprzewodowo i są niezależnym urządzeniem. Niemniej jednak do gniazda jack słuchawek można podłączyć telefon lub komputer i odtwarzać nagrania audio.

Użytkownik mówi bezpośrednio do mikrofonu słuchawek, a dynamiczny filtr Forbrain® modyfikuje jego głos, pozwalając mu wyraźnie i nieco głośniej słyszeć dźwięki. Dźwięki „jasne”, czyli o wysokiej częstotliwości, są przez ten filtr uwydatniane, dodając energii mózgowi i wspierając rozwój językowy. Dzięki temu użytkownik może pracować nad pętlą audio-wokalną słuchowego sprzężenia zwrotnego.

Natomiast dodatkowy mikrofon może służyć rodzicom, nauczycielom lub terapeutom do pomocy użytkownikowi podczas ćwiczeń. Wystarczy trzymać mikrofon w ręku i przekazywać wskazówki. Przekazywanie wskazówek do ćwiczeń lub prawidłowej wymowy może pomóc użytkownikowi zrozumieć te informacje i oswoić się z nowymi wrażeniami słuchowymi. Ta opcja jest szczególnie przydatna, jeżeli użytkownik jest osobą niemówiącą lub początkowo nie ma ochoty mówić do mikrofonu.