Zwiększ rezultaty terapii swoich klientów

Forbrain® to skuteczne narzędzie stymulacji mózgu, stworzone z myślą o przezwyciężaniu problemów z mową, uwagą lub uczeniem się, przy wsparciu specjalisty.

Zapewnij swoim klientom jeszcze lepszą opiekę

Forbrain® to urządzenie poddane ocenie klinicznej, przeznaczone dla specjalistów, terapeutów i pedagogów, którzy pracują z osobami starającymi się przezwyciężyć trudności w uczeniu się, przetwarzaniu słuchowym, komunikacji, a także problemy z uwagą lub zapamiętywaniem. Urządzenie usprawnia funkcjonowanie pętli audio-wokalnej dzięki przewodnictwu kostnemu, zapewniając w ten sposób rodzaj aktywnego treningu sensorycznego. Skorygowana percepcja głosu pozwala mózgowi lepiej przetwarzać informacje i przede wszystkim wpływa pozytywnie na mowę, uwagę i pamięć.

Słuchawki Forbrain® powstały dzięki wieloletnim badaniom i zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu programów terapeutycznych. Używane jako uzupełnienie terapii mogą zintensyfikować, a także pomóc szybciej osiągnąć efekty pracy specjalisty z klientem. Ze słuchawek Forbrain® można również korzystać w domu, ponieważ działają jako swego rodzaju pomost między poszczególnymi sesjami. Forbrain® to wspaniałe uzupełnienie warsztatu pracy, które pomoże Ci osiągnąć postępy w pracy z klientami.

Jakie są zalety słuchawek Forbrain®?

Wyraźniejsza mowa

Forbrain® uwydatnia podstawowe dźwięki mowy. Poprawia dyskryminację słuchową, świadomość fonologiczną, artykulację dźwięków i płynność wypowiedzi.

Lepszy poziom uwagi

Forbrain® wprowadza zmiany w percepcji głosu, tym samym pobudzając mózg. Wspomniane zmiany stymulują koncentrację uwagi, integrację sensoryczną, energię i świadomość.

Lepsza pamięć

Forbrain® uwydatnia rytm mowy i zwiększa zdolność do zapamiętywania informacji. Pomaga poprawić pamięć werbalną, skupienie i koncentrację, a także rozwijać umiejętności czytania i pisania.

Demo page subscription image_PL

Zastosowania terapeutyczne

Specjaliści, którzy prowadzą programy terapeutyczne, dostrzegają zalety stosowania słuchawek Forbrain® w odniesieniu do osób borykających się z różnymi problemami w zakresie mowy i języka, słuchu, uwagi, uczenia się, pamięci i przetwarzania emocjonalnego.

Słuchawki Forbrain® można w bardzo prosty sposób wprowadzić do codziennej praktyki zawodowej. Nie ma potrzeby wdrażania dodatkowych ćwiczeń, ponieważ Forbrain® jedynie uzupełnia program terapeutyczny. Można je także stosować w domu, w celu utrwalenia efektów nauki oraz postępów klienta między sesjami.

Urządzenie jest bezpieczne, wszechstronne i łatwe w obsłudze — do ćwiczeń wystarczy własny głos.

Logopedzi

Forbrain® może służyć jako wsparcie programów lub planów terapii wdrażanych w przypadkach trudności w zakresie mowy i/lub języka. Słuchawki sprzyjają formułowaniu płynniejszych wypowiedzi i zachęcają do autoekspresji.

Terapeuci zajęciowi

Zastosowanie słuchawek Forbrain® umożliwia holistyczne podejście do klienta. Bardziej efektywna komunikacja z klientami skutkuje większym poczuciem w interakcjach z innymi.

Nauczyciele edukacji specjalnej

Zastosowanie słuchawek Forbrain® w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych sprzyja rozwijaniu u nich umiejętności skupiania się, dzięki czemu mogą efektywniej korzystać z lekcji oraz poprawić swoje relacje z otoczeniem.

Specjaliści w dziedzinie ADHD

Słuchawki Forbrain® pomagają osobom z ADHD rozwijać umiejętność skupiania się w sposób naturalny i nieinwazyjny. Forbrain® umożliwia takim osobom rozwijanie umiejętności w sposób komfortowy.

Psycholodzy

Głos i regulacja emocji są ze sobą powiązane. W trakcie terapii wspomaganej Forbrain® klienci lepiej wyrażają swoje uczucia i potrzeby, a także łatwiej nawiązują relacje z otoczeniem. Zwiększa się również ich poziom energii i pewności siebie.

Trenerzy/coache

Słuchawki Forbrain® umożliwiają osiągnięcie lepszych wyników treningów śpiewu, mowy, języka, zmiany zachowań i coachingu korporacyjnego.

Po zapoznaniu klienta z Forbrain® należy zalecić dzienne ćwiczenia przez maksymalnie 20 minut podczas każdej sesji. W przypadku ćwiczeń w domu, najlepiej zacząć od 10 minut każdego dnia, a następnie wydłużać ten czas. Zalecamy systematyczne ćwiczenia przez 6-8 tygodni, a następnie miesięczną przerwę oraz powtórzenie cyklu, co pozwoli uzyskać optymalne wyniki. Jeżeli słuchawki są stosowane w trakcie zajęć terapeutyczny to terapeuta powinien dostosować czas pracy do indywidualnych potrzeb klienta.

Forbrain® z bliska

Filtr dynamicznyPrzetwarza głos i przekazuje jego skorygowaną wersję.

Przetworniki przewodnictwa kostnegoWzmacniają przekazywanie dźwięków przez kości skroniowe.

Mikrofon użytkownikaMikrofon odbiera fale dźwiękowe głosu.

Gniazdo jackPrzydatne do słuchania nagrań audio sesji terapeutycznych lub do ćwiczeń online

Dodatkowy mikrofonSłuży do ćwiczeń z udziałem rodzica lub terapeuty.

Filtr dynamicznyPrzetwarza głos i przekazuje jego skorygowaną wersję.

Przetworniki przewodnictwa kostnegoWzmacniają przekazywanie dźwięków przez kości skroniowe.

Mikrofon użytkownikaMikrofon odbiera fale dźwiękowe głosu.

Gniazdo jackPrzydatne do słuchania nagrań audio sesji terapeutycznych lub do ćwiczeń online

Dodatkowy mikrofonSłuży do ćwiczeń z udziałem rodzica lub terapeuty.

Dowiedz się, co sądzą inni specjaliści

Jak słuchawki Forbrain® zmieniają życie klientów.

W chwili, gdy uczennica założyła słuchawki Forbrain®, zaczęła śpiewać i bawić się swoim głosem, czego nie robiła nigdy dotąd. Gdy moi uczniowie korzystają ze słuchawek Forbrain®, od razu widać, że wzrasta ich poczucie pewności siebie i wydają się gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu.

Donna E. Rutherford Terapeutka czytania i specjalistka ds. edukacji

Forbrain® może stymulować chęć dłuższego czytania i zaangażowanie ćwiczeniami ze względu na atrakcyjność nowego narzędzia. Ponadto, może zwiększać u dzieci poczucie kontroli, ponieważ efekt dźwiękowy kojarzy się z przemawianiem na scenie i pozwala uwewnętrznić poczucie pewności siebie.

Dr. Lara Honos-Webb Autorka publikacji, ekspertka w dziedzinie ADD

Korzystałam ze słuchawek Forbrain® w pracy z dziećmi podczas terapii prowadzonej w szkole. Efekty były zadziwiające! Dzieci mówią wyraźniej i poprawnie artykułują dźwięki. Szkoda, że o istnieniu tych słuchawek dowiedziałam się tak późno.

Amanda Reed logopeda z certyfikatem kompetencji klinicznych w dziedzinie patologii mowy i języka CCC-SLP wydawanym przez ASHA (American Speech-Language-Hearing Association)
Logopeda

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Oczywiście. Klient może używać słuchawek Forbrain® między sesjami terapii, aby wzmocnić efekty pracy z terapeutą lub specjalistą. Biorąc pod uwagę fakt, że terapia zwykle ma charakter długoterminowy, słuchawki Forbrain® optymalizują i uzupełniają ten wysiłek.

Słuchawki Forbrain® to urządzenie do nieinwazyjnej, bezbolesnej stymulacji sensorycznej. Jak w przypadku każdej stymulacji, używanie słuchawek Forbrain® może pobudzać i być męczące. W związku z tym słuchawki nie są zalecane w przypadku:

  • Dzieci poniżej trzeciego roku życia
  • Osób z chorobą Parkinsona
  • Osób z 80% niedosłuchem w obojgu uszach
  • Osób z implantem ślimakowym
  • Osób z padaczką (z wyjątkiem, gdy specjalista zaleci korzystanie ze słuchawek Forbrain®)

Tak, jeżeli dziecko ma co najmniej 3 lata i jest w stanie artykułować dźwięki. Forbrain® może ułatwić proces poznawczy związany z autokorektą, pomagając dziecku lepiej odbierać swój głos.

Tak, o ile nie jest to niedosłuch powyżej 80% w obojgu uszach lub klient nie posiada implantu ślimakowego.

Tak, ale trzeba dostosować poziom dźwięku mikrofonu, żeby używanie słuchawek Forbrain® było dla klienta przyjemne. Jeżeli klient czuje zbyt duży dyskomfort, należy natychmiast zaprzestać używania słuchawek Forbrain®.

Nie, ale zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały zarówno na małą, jak i na dużą głowę. Żeby wygodnie korzystać ze słuchawek Forbrain®, załóż je i dopasuj w okolicy uszu oraz odpowiednio ustaw mikrofon naprzeciwko ust. Nie przejmuj się tym, że pałąk nie jest dokładnie dociśnięty do tyłu głowy, ponieważ nie wpływa to na wygodę ani na skuteczność korzystania z urządzenia.

Nie ma żadnych konkretnych testów, które pozwalałyby ocenić postępy uzyskane dzięki słuchawkom Forbrain®. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Możesz wykorzystać testy psychoedukacyjne i narzędzia oceny, których zwykle używasz.

Forbrain® to jedyne dostępne urządzenie przetwarzające głos za pomocą filtra dynamicznego i przekazujące fale dźwiękowe tylko poprzez przewodnictwo kostne. Wyjątkowy, chroniony patentem filtr, otwiera się i zamyka w reakcji na pewne dźwięki, a następnie przekazuje dźwięk poprzez przewodnictwo kostne, przy odsłoniętych uszach. Jest to technologia jedyna w swoim rodzaju, stanowiąca doskonałe uzupełnienie innych terapii.

Zapoznaj się ze spostrzeżeniami naszych specjalistów

Przeczytaj najnowsze artykuły o tym, jak słuchawki Forbrain® mogą pomóc w przezwyciężaniu różnych wyzwań o charakterze poznawczym.

Blog – wszystkie posty
Knowing More and Doing Better: A Mother, Educator, and…

This month I had the pleasure of speaking with Charlotte Davies, founder of a company called Fit-2-Learn, fierce researcher, and educationalist in England.

Więcej informacji
A speech therapist discusses Forbrain bone conduction…

As clinicians, we are constantly looking for ways to maintain the effects of our client’s efforts and achievements.

Więcej informacji
Tips and benefits of using Forbrain suggested by a voc…

The human voice is an essential vessel of communication used primarily in speech and singing.

Więcej informacji